Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 1916- жылдагы Улуттук – боштондук көтөрүлүшүнүн

100 жылдыгын  өткөрүүгө  карата жарлыкка кол койду.

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 1916- жылдагы Улуттук – боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгын  өткөрүүгө  карата жарлыкка кол койду.  Жарлыкка байланыштуу 1916- жылдын май айынын он биринде ,, 1916 – жылкы улуттук боштондук күрөшүнүн 100 жылдыгына арналган эскерүү,,  аттуу сабактан тышкаркы ачык сабак  өтүлдү.

       Сабактын   максаты:  1916 жылы ошол мезгилдеги  бийликтин калкка кылган зомбулугу ата-энеден баштап, бешиктен бели чыга элек ымыркайга чейин  алаамат тушкөн. Жалпы эле кыргыз эли, эли – жерин коргоодо, башынан өткөргөн азап – тозокторун, кыштын ызгаар суугуна карабай ашууларды өтүп. Башка элге барып баш – паане издөөсүн. Көптөгөн кыйынчылыктарга карабай  1917 – жылдын башынан тарта кыргыздардын мекенине кайтуусу.Көптөгөн эр азаматтар, кыз- келиндер ушундай жаркын келечекти көрбөй кетти. Аларды ар дайым эскерип гул чамбар коюп  эскерүү. Бүгүнкү   жаркыраган  күндүн  башаты болушкан. Студенттерди эл – жерин сүйүүгө тарбиялоо.