Таттыбүбү Турсунбаева-сулуунун сулусу

2019-жылдын 8-апрелинде “ Таттыбүбү Турсунбаева-сулуунун сулусу” деген темада класстык саат ѳтүлдү Таттыбүбү Турсунбаеванын ѳмүр баяны, чыгармачылыгы жѳнүндѳ даректүү фильм кѳрсѳтүлдү. Таттыбүбү Турсунбаеванын агасы Нуркан Турсунбаев менен жолугушуу болду. Нуркан Турсунбаев Таттыбүбү Турсунбаеваны эскерип жана ѳзүнүн чыгармаларын аткарып берди, берилген суроолорго жооп берди. Жолугушуу абдан кызыктуу ѳттү.