Салтанатту иш-чара

Мамлекеттик тилибиздин 30-жылдыгына карата Токмок шаардык мэриясы 2019-жылдын 11-сентябрында салтанатту иш-чара ѳткѳрүлдү. Були ш-чарада шаарыбыздагы мамлекеттик тилдин ѳнүгүшүнѳ салым кошкон инсандары ар түрдү сыйлыктарга ээ болушту. Бул и ш-чарада Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын эң ардактуу сыйлыгы болгон – «Кыргыз тили» тѳш белгиси менен биздин окуу жайдын окутуучусу – Узекеева Замира Шералиевна сыйланды. Бул сыйлык Замира Шералиевна эжебиздин изденүүчүлүк менен талыкпай иштеген эмгегинин үзүрү.