^Вверх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Новости

 23 февраля отмечался день защитников Отечества.

Накануне этого события, в четверг 22 фераля 2018 года в ТокМК прошло мероприятие, посвящённый этому празднику, подготовленные ответственной группой 1ЛД «А».

Изначально в этом празднике заложен огромный смысл-любить, почитать и защищать свою отчизну. Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества поздравлять с праздником преподавателей и парней-студентов.

С поздравлениями выступили: директор ТокМк Асаналиева Э.Ч., зам. директор по учебной части Айдаралиева Ж.Ш., и председатель профкома Таштанбекова Ч.К. от профсоюзного комитета ТокМК вручены подарки мужчинам преподавательского и технического состава.

Мероприятие проводилось на государственном и официальном языках.

Были исполнены военно-патриотические песни.

 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 1916- жылдагы Улуттук – боштондук көтөрүлүшүнүн

100 жылдыгын  өткөрүүгө  карата жарлыкка кол койду.

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 1916- жылдагы Улуттук – боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгын  өткөрүүгө  карата жарлыкка кол койду.  Жарлыкка байланыштуу 1916- жылдын май айынын он биринде ,, 1916 – жылкы улуттук боштондук күрөшүнүн 100 жылдыгына арналган эскерүү,,  аттуу сабактан тышкаркы ачык сабак  өтүлдү.

       Сабактын   максаты:  1916 жылы ошол мезгилдеги  бийликтин калкка кылган зомбулугу ата-энеден баштап, бешиктен бели чыга элек ымыркайга чейин  алаамат тушкөн. Жалпы эле кыргыз эли, эли – жерин коргоодо, башынан өткөргөн азап – тозокторун, кыштын ызгаар суугуна карабай ашууларды өтүп. Башка элге барып баш – паане издөөсүн. Көптөгөн кыйынчылыктарга карабай  1917 – жылдын башынан тарта кыргыздардын мекенине кайтуусу.Көптөгөн эр азаматтар, кыз- келиндер ушундай жаркын келечекти көрбөй кетти. Аларды ар дайым эскерип гул чамбар коюп  эскерүү. Бүгүнкү   жаркыраган  күндүн  башаты болушкан. Студенттерди эл – жерин сүйүүгө тарбиялоо.

 

 

Токмок медициналык колледжде Нооруз майрамын ѳткѳрүү салтка айланган кѳрүнүш. 

Токмок медициналык колледжде Нооруз майрамын ѳткѳрүү салтка айланган кѳрүнүш. Нооруз майрамын  ар жылы мед.айымдык иш тайпалары уюштурат, бул майрамда кыргыз элинин улуттук салты кѳргѳзүлүп, ыр-күү менен коштолуп, шаӊдуу ѳткѳрүлѳт. Бул жылы да Нооруз майрамын 1-мед.айымдык иш ,,А”тайпасы –куратору Байтикова А.С., ,,Б”тайпасы – куратору Касенова Г.Т.  жана ,,В” тайпасы – куратору Айдыралиева Ж.М.  уюштурду. Бул жылы студенттер ,, баланы бешикке бѳлѳѳ” салтын кѳргѳзүштү, иш-чара кыргыз улуттук оюндар, куттуктоо, каалоо, ыр-күүлѳр, ар түрдүү бийлер  менен коштолуп кызыктуу ѳтѳрүлдү. Биздин студенттер жакшы окуу менен бирге , мыкты иш-чараларды уюштура билген таланттуу студенттер экенин дагы бир жолу далилдешти.

 

     19 апреля 2017 года был проведен литературный вечер посвященный

1000-летию  Жусупа Баласагына.

 19 апреля 2017 года в Токмокском мед. колледже был проведен литературный вечер посвященный    1000-летию  Жусупа Баласагына: « Чье имя бессмертно, тот сам бесконечен» . Вечер был организован зав. библиотекой Бейшеевой С.Э.  и активистами группы II фарм. «А». Проводился вечер на кыргызском и русском языках.

Ж. Баласагын -  великий мыслитель средневекового Востока, автор уникальной по содержанию  и социальной значимости поэмы «Кутту билим»  -  « Благодатное знание». Ведущие вечера прочитали биографию Ж. Баласагына, другие студенты декламировали стихи из поэмы.

Для многих студентов нашего колледжа это был познавательный вечер, и знакомство с творчеством Жусупа Баласагына

 
 

Токмокский медицинский колледж

720040, г. Токмок, ул. Гагарина 144,

тел. (03138) 6-18-70,

e-mail: tokmok-mk@mail.ru,