2018-жылдын 20-апрелинде Токмок шаарынын Маданият үйүндѳ

2018-жылдын 20-апрелинде Токмок шаарынын Маданият үйүндѳ
2018-жылдын 20-апрелинде Токмок шаарынын Маданият үйүндѳ
2018-жылдын 20-апрелинде Токмок шаарынын Маданият үйүндѳ

2018-жылдын 20-апрелинде Токмок шаарынын Маданият үйүндѳ

«Мисс-2018» сулуулар сынагы ѳттү.

  2018-жылдын 20-апрелинде Токмок шаарынын Маданият үйүндѳ «Мисс-2018» сулуулар сынагы ѳттү. Бул сынакка Токмок медициналык колледжинин атынан  3-дарылоо иши «А» тайпасынын студенткасы Абдульменова Сабина чыкты. Сабина сынакка катышкан башка сулуулардан ажарлуу жүзү, акылдуулугу жана назиктиги менен айырмаланып «Вице-Мисс» титулунун жеңүүчүсү болду.