Иновациялык санариптик технологияларды колдонуу менен билим берүү ишмерлигин уюштуруу”окуу семинары

Иновациялык санариптик технологияларды колдонуу менен билим берүү ишмерлигин уюштуруу”окуу семинары
Иновациялык санариптик технологияларды колдонуу менен билим берүү ишмерлигин уюштуруу”окуу семинары
Иновациялык санариптик технологияларды колдонуу менен билим берүү ишмерлигин уюштуруу”окуу семинары
Иновациялык санариптик технологияларды колдонуу менен билим берүү ишмерлигин уюштуруу”окуу семинары

Иновациялык санариптик технологияларды колдонуу менен билим берүү ишмерлигин уюштуруу”окуу семинары

Үстүбүстѳгү жылдын 27-мартынан 29-мартка чейин Ош мамлекеттик университетинин жана Жалал-Абад медициналык колледжинин базаларында “Иновациялык санариптик технологияларды колдонуу менен билим берүү ишмерлигин уюштуруу”окуу семинары ѳттү. Бул семинарга окуу жайыбыздын директору Э.Ч.Асаналиева жана АВН программасынын администраторуА.С.Байтикова катышып келишти. Семинар жогорку деңгээлде ѳттү. Медициналык колледждердин директорлору жана мугалимдеринин ортосунда кенен тадрыйба алмашуу болду.