Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгы

Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгы
Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгы
Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгы
Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгы
Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгы

Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгы

Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгына утурлай Токмок медициналык колледжинде бѳлүмдѳр арасында «Тил кербени» жүрүшү уюштурулду. Були ш-чарага Токмок шаарынын Мэриясынын мамлекеттик тил боюнча жетектѳѳчү адиси А.Ж.Жумагулова катышты. «Тил кербени» жүрүшүнѳ бардык бѳлүмдүн студенттери жигердүү катышып, кыргыз тилибиздин улуулугу, сулуулугу даңазаланды.