Медициналык кызматкерлер күнүн                                                          

Медициналык кызматкерлер күнүн                                                          
Медициналык кызматкерлер күнүн                                                          
Медициналык кызматкерлер күнүн                                                          
Медициналык кызматкерлер күнүн                                                          

Медициналык кызматкерлер күнүн                                                          

Медициналык кызматкерлер күнүн биздин жамаатка жаратылыштын койнунда белгилѳѳ салтка айланган. «Ынтымак бар жерде ырыс бар» дегендей мындай эс алуулар жамааттын  ынтымагын бекемдейт. Жылдагыдай эле быйыл дагы биздин жамаат дарыгерлер күнүн кереметтүү  «Шамшы» капчыгайында эс алуу менен ѳткѳрдү. Шаркыраган капчыгай суусунун этэгиндэ казан асып ырдап бийлеп абдан кѳңүлдүү эс алдык.