Токмок медициналык колледжде Нооруз майрамын ѳткѳрүү салтка айланган кѳрүнүш. 

Токмок медициналык колледжде Нооруз майрамын ѳткѳрүү салтка айланган кѳрүнүш. 
Токмок медициналык колледжде Нооруз майрамын ѳткѳрүү салтка айланган кѳрүнүш. 
Токмок медициналык колледжде Нооруз майрамын ѳткѳрүү салтка айланган кѳрүнүш. 

Токмок медициналык колледжде Нооруз майрамын ѳткѳрүү салтка айланган кѳрүнүш. 

Токмок медициналык колледжде Нооруз майрамын ѳткѳрүү салтка айланган кѳрүнүш. Нооруз майрамын  ар жылы мед.айымдык иш тайпалары уюштурат, бул майрамда кыргыз элинин улуттук салты кѳргѳзүлүп, ыр-күү менен коштолуп, шаӊдуу ѳткѳрүлѳт. Бул жылы да Нооруз майрамын 1-мед.айымдык иш ,,А”тайпасы –куратору Байтикова А.С., ,,Б”тайпасы – куратору Касенова Г.Т.  жана ,,В” тайпасы – куратору Айдыралиева Ж.М.  уюштурду. Бул жылы студенттер ,, баланы бешикке бѳлѳѳ” салтын кѳргѳзүштү, иш-чара кыргыз улуттук оюндар, куттуктоо, каалоо, ыр-күүлѳр, ар түрдүү бийлер  менен коштолуп кызыктуу ѳтѳрүлдү. Биздин студенттер жакшы окуу менен бирге , мыкты иш-чараларды уюштура билген таланттуу студенттер экенин дагы бир жолу далилдешти.