Конъюгивиттер

Конъюгивиттер
Конъюгивиттер
Конъюгивиттер
Конъюгивиттер
Конъюгивиттер

31-октябрь 2023-ж. Токмок медициналык колледжинде  Алымбекова Р.А.3а/д Б тобу менен "Конъюгивиттер"деген темада класстан тышкаркы сабак өткөрдү. Сабактан тышкаркы сабактын максаттары жана милдеттери жетишилди, теманын актуалдуулугу ачыкка чыкты. Практикалык бөлүктө студенттер көздү жүү жана кабактын артына мазь коюу, тамчы тамызуу ыкмаларын көрсөтүштү, ошондой эле көздү даараткана, конъюктивадан мазок алуу, конъюнктивиттин алдын алуу иштерин жүргүзүштү.