Клиникалык фармакология сабагы боюнча ачык сабак

Клиникалык фармакология сабагы боюнча ачык сабак
Клиникалык фармакология сабагы боюнча ачык сабак
Клиникалык фармакология сабагы боюнча ачык сабак

 19.03. 2024 жылы. Клиникалык фармакология сабагынын мугалими Казакбаева Х.М. “Ашказан жана он эки эли ичегинин жарасынын фармакотерапиясы” деген темада ачык сабак өттү. Ачык сабак  

 3- фармация “Б” тайпасы  менен ѳткѳрүлдү.              

Сабакта колдонулду:

- көрсөтмө материалдар, таратылуучу материалдар;

- тесттик тапшырмалар;

- графологиялык структуралар;

Методдор: чакан топтордо иштөө, ылайык келуу таблицасы, «Инсерт»;

Ашказан жана он эки эли ичегинин жарасынын симптомдорун таануу, диагностика, дарылоо жана дары-дармектердин фармакотерапевттик мүнөздөмөлөрү боюнча көндүмдөр алынган.  Рецепт формаларын толтуруу эрежелери.

 Сабак максатына жетип, көрсөткүч мүнөздө өттү.