"мыкты медайым - 2024 - жыл"

"мыкты медайым - 2024 - жыл"
"мыкты медайым - 2024 - жыл"
"мыкты медайым - 2024 - жыл"
"мыкты медайым - 2024 - жыл"
"мыкты медайым - 2024 - жыл"
"мыкты медайым - 2024 - жыл"
"мыкты медайым - 2024 - жыл"

27-март 2024 – жылы 3 - курстун студенттери арасында "мыкты медайым - 2024 - жыл" конкурсу болуп өттү: "Универсал" командасы-3сд А , "Ак дил" командасы-3сд Б, "үмүт канаттары" командасы-3сд В .Сынактын алкагында катышуучулар "Анализ" методу менен теориялык билимдерин көрсөтүштү, "Ысык отургуч" ыкмасы бүт аудиторияны активдештирди. Сынактын катышуучулары практикалык көндүмдөрдү көрсөтүштү, анын ичинде негизги клиникалык предметтер: терапия, хирургия, педиатрия боюнча кырдаалдык маселелерди чечүү. Үй тапшырмасынын жүрүшүндө студенттер патриоттук көрүнүштөрдү көрсөтүштү, анда жоопкерчилик, ак ниеттүүлүк көрсөтүлдү, ага медицина кызматкерлери дал келиши керек. Сынактын жыйынтыгы: 1-орун - "үмүт канаттары" 3сд. 2 – орунду - "Универсал" 3СД А жана "Ак дил" 3сдб бөлүштү "Мыкты медайым" номинациясы боюнча сыйлыкты Жеңишбекова Айпери алды.