тамактануу жана диетология

тамактануу жана диетология
тамактануу жана диетология
тамактануу жана диетология
тамактануу жана диетология

10.11.23 ж "тамактануу жана диетология"предмети боюнча окутуучу

Диканбаева Сонунбүбү Джумабаевна "медайымдар ишинин" 2-курсунун студенттери менен "семирүү, кант диабети, жүрөк-кан тамыр системасынын, дем алуу системасынын, нерв системасынын ооруларында тамактануу терапиясы" темасында ачык сабак өткөрдү.

Үстөл № 8, № 9, № 10, № 11, № 12".

Класста колдонулат :

- көрсөтмө материалдар, таратылуучу материалдар;

- тесттик тапшырмалар;

- графологиялык структуралар;

- кырдаалдык маселелер.

Методдор: демонстрациялар, талкуулар, чакан топтордо иштөө.

Практикалык көндүмдөр:

- бмтны формула боюнча эсептөө;

- ыңгайлаштырылган меню түзүү.